Ontstaan

Hoe het begon

Buurtpunt Onder ’t Perron is ontstaan vanuit de nood aan ruimte, leerkansen en ontmoetingsmogelijkheden bij BuSO Ten Dries en vzw Verburght. Eind 2018 waren de leerkrachten van BuSO Ten Dries op zoek naar een geschikte plek om samen met hun leerlingen de inpakactiviteiten voor Feestvarken vzw uit te voeren, en ze droomden van een plaats waar de adolescenten inclusieve stages zouden kunnen uitvoeren. Verburght voelde de nood aan een plaats waar de bewoners buren op een laagdrempelige manier zouden kunnen ontmoeten en leren kennen, om zo samen te bouwen aan een warme, inclusieve buurt.

Het oude stationsgebouw in Landegem, op nog geen halve kilometer wandelafstand van beide voorzieningen, stond al jaren leeg. Wat ons betreft een perfecte ruimte, en zeer goed gelegen!

Vertegenwoordigers van de stad (toen nog Nevele, intussen Deinze) werden op de hoogte gebracht van onze ideeën, en engageerden zich om samen met ons in overleg te gaan met NMBS en Infrabel over het gebruik van Landegem-station.

Partners

Intussen werden ook voorzieningen De Triangel, Humival en De Vierklaver betrokken bij het plan om een buurtpunt te organiseren, waarbij de locatie zou tegemoetkomen aan de noden van zowel de cliënten met een beperking als buren, lokale verenigingen, treinreizigers.

We volgden bij CERA een inspiratietraject over het vormen van buurtpunten en deden beroep op Tabor voor extra ideeën.

2019

In 2019 enthousiasmeerden we verschillende buren voor ons project. We brainstormden, brachten een stuurgroep samen, bereidden een eerste infovergadering voor…

2020

En op onze “denk-je-mee-avond” in januari 2020 droomden veel enthousiaste buurtbewoners met ons mee! We maakten plannen voor een feestelijke openingsactiviteit, en keken uit naar deelname aan de “Dag van de Zorg”.

In maart 2020 stuurde het coronavirus ons dagelijkse leven echter behoorlijk in de war… Van ontmoeting, verbinding en inclusie was lange tijd geen sprake. Iedereen moest in de eigen bubbel blijven, een tijdlang ook enkel “in het eigen kot”… De uitwerking van ons project werd “even” on hold gezet, met héél veel spijt!

2021

Sinds de voorzieningen voor personen met een beperking sinds april 2021 opnieuw “buiten de instelling” activiteiten mochten organiseren, gingen er in Onder ’t Perron (coronaproof!) crea- en andere ateliers door.

  • Maandelijks maakten we er de verjaardagspakketten voor Feestvarken vzw.
  • Ook een groep Landegemse Mooimakers vond z’n uitvalsbasis in onze lokalen.
  • Compaan hield af en toe loopbaangesprekken in onze salon.
  • We verzamelden ook dopjes en kroonkurken voor “Vrienden der Blinden” en “Zebrapad vzw”…
  • En we hebben nog véél plannen!

Vanaf september 2021 hopen we af te kunnen stappen van onze bubbelwerking in Onder ’t Perron en onze deuren wagenwijd open te kunnen zetten, in onze salon buren, treinreizigers en toevallige passanten te kunnen ontmoeten, inclusieve (dagbestedings)projecten op te starten samen met partners uit de buurt, …

We plannen er ook initiatieven mbt “duurzame mobiliteit en lokaal wandel- en fietstoerisme”.

Toekomst

Begin 2022 willen we dan ons pop up stationswinkeltje opstarten, en wanneer onze keuken is geïnstalleerd bieden we take away koffie aan.

We laten ons buurtpunt graag voor een democratische prijs gebruiken door lokale verenigingen. Ons huishoudelijk reglement en de gebruikersovereenkomst hiervoor kunnen al worden opgevraagd (zie kalender).

Met de NMBS/ Infrabel spraken we af dat treinreizigers tijdens onze openingsuren gebruik kunnen maken van onze salon als wachtruimte, en van de sanitaire voorzieningen.

Je merkt het, we zijn in volle ontwikkeling, en hopen ons verhaal stukje bij beetje samen verder te kunnen schrijven!