Onze visie

In “Onder ‘t perron” creëren we een plek waar mensen kunnen samenkomen en elkaar kunnen ontmoeten…

We creëren er een gezellige ontmoetingsruimte voor treinreizigers, buurtbewoners en (toevallige) passanten. Een plek waar contacten kunnen worden gelegd met de mensen die er aan de slag zijn…

In ons buurtpunt is iedereen welkom. Man en vrouw, oud en jong, met en zonder beperking, arm of rijk, ongeacht huidskleur of geloofsovertuiging… We vertrekken vanuit gelijkwaardigheid en sluiten niemand uit. Op die manier proberen we o.a. een antwoord te bieden op de vereenzaming van mensen die omwille van hun kwetsbaarheid, ziekte of beperking, weinig sociale contacten hebben.

Door elkaar Onder ‘t Perron te leren kennen en waarderen, streven we naar “verbinding” en creëren we een warme, meer inclusieve buurt.

In “Onder ‘t perron” maken we talenten zichtbaar…

We focussen op talenten en mogelijkheden van iedereen die bij ons aanklopt. Zowel van de lokale kunstenaar die z’n werk wil exposeren, als van de “begeleid werkers met een beperking” die aan de slag gaan in ons stationswinkeltje, in het onderhoud van het gebouw, bij het serveren van de koffie. We bieden buurtbewoners vergaderruimte en een plek om (creatieve) activiteiten te organiseren.

In “Onder ‘t perron” vind je naast fijne mensen ook verrassend lekkere en leuke producten…

Hierbij vertrekken we vanuit het lokale, met een open blik op de wereld. We bieden er niet alleen zelfgemaakte originele geschenkartikelen aan, maar op termijn ook producten van lokale handelaren en uit de wereldwinkel.

In “Onder ’t Perron” houden we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk…

Waar mogelijk recycleren we en gaan we (voedsel)verspilling tegen. We maken gebruik van seizoensgebonden producten en duurzaam materiaal.