Het leegstaande stationsgebouw van Landegem wordt momenteel omgetoverd tot een buurtpunt waar mensen met en zonder een beperking elkaar kunnen ontmoeten in een gezellige setting. Bovendien kunnen treinreizigers opnieuw gebruik-maken van een warme en uitnodigende wachtzaal.

Vzw Verburght, een plaatselijke aanbieder van zorg en ondersteuning aan volwassenen met een motorische en/of een meervoudige beperking, coördineert het project. Hiervoor werkt de organisatie samen met DVC De Triangel, vzw Humival, BUSO Ten Dries en vzw De Vierklaver. Met de steun van Infrabel, Stad Deinze en enkele geëngageerde mensen uit de buurt zijn ze momenteel druk bezig met een gezellige plek te maken van de vroegere wachtzaal en loketruimte. 

Het buurtpunt, dat ‘Onder ’t Perron’ zal heten, wordt een fijne plaats, waar ruimte is voor een babbel, een koffie, een stationswinkeltje … Ook buren en verenigingen uit de buurt worden uitgenodigd om er activiteiten te organiseren. Mensen met en zonder beperking kunnen er aan de slag in creatieve ateliers en er is ruimte genoeg voor tentoonstellingen. Het buurtpunt wil meebouwen aan een warme, solidaire buurt waar ontmoeting en verbinding, zorg voor elkaar, inclusie en duurzaamheid belangrijke pijlers zijn.

“Tijdens Dag van de Zorg nodigen we je uit een kijkje te komen nemen in ons buurtpunt in volle ontwikkeling. We nemen je mee langs de verschillende opstellingen van de denk-je-mee-avond en nodigen je uit om je eigen suggesties te noteren op onze ideeënwand”, vertelt directeur Sofie Verstraete. “In verschillende hoeken vang je een glimp op van het potentieel dat deze ruimte biedt voor de buurt, de treinreizigers, mensen met een beperking, het verenigingsleven, de culturele wereld … Via sfeerbeelden geniet je mee van onze openingsavond en aan de hand van filmmateriaal laten we je kennismaken met de vijf zorgpartners die hun schouders zetten onder dit inclusieve hartverwarmende project. Tenslotte voorzien gedurende de dag enkele open ateliers waaraan de bezoekers kunnen deelnemen. Wat we precies gaan doen, mag je zelf komen ontdekken!”

Onze visie

Onder ‘t Perron creëren we een plek waar mensen mekaar kunnen ontmoeten…
We creëren er een ontmoetingsplaats waar de treinreizigers, buurtbewoners en (toevallige) passanten kunnen verpozen. Een plek waar de treingebruiker kan schuilen en wachten bij een koffietje. Een huis in de buurt waar mensen uit de buurt contacten kunnen leggen. Waar ze ook zelf eigen ideeën kunnen uitwerken.

Waar ook mensen met een beperking aan de slag kunnen zijn en een actieve inbreng hebben bij de uitbouw van ons aanbod … Door elkaar op deze zeer laagdrempelige manier te leren kennen en waarderen, streven we naar “verbinding”, naar verwarming.

Onder ‘t Perron maken we talenten zichtbaar…
Personen met een beperking gaan er aan de slag in hun atelierwerking en stellen die open voor anderen: iedereen welkom.

We dromen van tewerkstelling voor mensen met een beperking in ons stationswinkeltje, in het onderhoud van het gebouw, bij de koffiebar… We zoeken samen te werken met lokale kunstenaars en hobby-aanbieders voor gezamenlijke ateliers en exposities. We bieden Landegemnaren een plek om activiteiten te organiseren die creatief en/of verbindend zijn (vb. repair café).

Onder ‘t Perron vind je naast fijne mensen ook verrassend lekkere en leuke producten…
We bieden er zelfgemaakte geschenkartikelen aan, producten van lokale handelaren en uit de wereldwinkel. Met dit initiatief streven we allereerst naar volwaardig burgerschap van mensen met een beperking. Wij zijn overtuigd van hun mogelijkheden en creëren kansen om hun talenten maximaal te ontplooien en zichtbaar te maken.

Bovendien maken we “Onder ‘t Perron” een plaats waar mensen met en zonder beperking elkaar als evenwaardige partners kunnen ontmoeten, leren kennen en waarderen. Zo zetten we in Landegem opnieuw een stap in de richting van een meer inclusieve samenleving. We (leggen) sporen naar inclusie, dus.

Iedereen is welkom.
Man en vrouw, oud en jong, met en zonder beperking, arm of rijk, ongeacht huidskleur of geloofsovertuiging… We vertrekken vanuit gelijkwaardigheid en sluiten niemand uit.

Iedereen hoort erbij!

Breng je talent mee.
We focussen op talenten en mogelijkheden van iedereen die bij ons aanklopt. Zowel van de lokale kunstenaar die z’n werk wil exposeren, als van de “begeleid werkers” die het winkeltje openhouden…

We vertrekken vanuit het positieve!

We werken samen aan een warme buurt.
We bieden mensen de ruimte en kansen om elkaar te ontmoeten. We streven naar verbinding, en van daaruit naar een warme(re) samenleving met een hart voor iedere bezoeker en buurtbewoner. Op die manier proberen we een antwoord te bieden op de vereenzaming van mensen die omwille van hun kwetsbaarheid, ziekte of beperking, weinig sociale contacten hebben.

We vertrekken vanuit het lokale, met een open blik op de wereld.
We bieden producten aan uit de ateliers van de partnervoorzieningen, van lokale handelaren en korte keten, maar eveneens van de Wereldwinkel.

We houden onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk.
Waar mogelijk recycleren we: onze ‘uitzet’ is daar een sprekend voorbeeld van. We gaan (voedsel)verspilling tegen en maken gebruik van seizoensgebonden producten en duurzaam materiaal.