Gebruik van de ruimte

Enerzijds hebben we drie gezellige in mekaar lopende en permanent verwarmde ruimtes: een salon, een werkruimte (met tafels) en een keuken. Anderzijds het engagement om een veelzijdig en inclusief dienstverleningsaanbod aan te bieden aan de buurt. Dit geeft ons de mogelijkheid om de ruimtes van Onder ’t Perron ter beschikking te stellen aan de lokale gemeenschap. Buren, sympathisanten en (lokale) verenigingen waarvan de werking of activiteit kadert binnen de doelstellingen en visie van het buurtpunt kunnen de lokalen van Onder ’t Perron gebruiken. Hierbij denken we spontaan aan: vergaderen, kleinere activiteiten organiseren, mekaar ontmoeten, kunstwerken tentoonstellen, een infoavond of workshop organiseren …

De vergaderruimte is geschikt voor 15 personen en de volledige ruimte voor max. 50 personen. Mits goede afspraken is het mogelijk dat bovenvermelde ruimten tegelijkertijd door verschillende lokale groepen voor verschillende activiteiten worden gebruikt.

De ruimtes kunnen worden gebruikt per dagdeel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie dagdelen: voormiddag, namiddag en avond.

Verenigingen betalen 20 euro per dagdeel en 50 euro voor een volledige dag. Privépersonen betalen 60 euro per dagdeel en 150 euro voor een volledige dag.

De lokalen worden ter beschikking gesteld, onder de voorwaarden bepaald in het huishoudelijk reglement. Deze kan je hieronder terugvinden.

Download reglement

Wens jij (een deel van) Onder ‘t Perron te gebruiken? Dien hier je aanvraag in.
Een leuke inclusieve activiteit organiseren? Laat het ons hier weten!