Vanuit de Vierklaver komt een groepje bewoners met hun begeleiders om de twee weken op dinsdagnamiddag de omgeving rond Onder ’t Perron opruimen. Dit initiatief wordt ondersteund door Mooimakers, een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten.

Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waaraan iedereen kan deelnemen.

De organisatie zorgt voor het benodigde materiaal zodat de bewoners en begeleiding aan de slag kunnen in de omgeving van het buurtpunt. Onder het motto “hoe meer zielen, hoe meer vreugd” (en: “hoe opgeruimder de stationsbuurt”) verwelkomen we graag nieuwe mensen in onze groep!

Help je graag een handje mee?

Neem gerust contact op met De Vierklaver op 09/321 91 21 of mail naar verantwoordelijke@ondertperron.be

Meer info