Nieuwe meesters, andere wetten

De fusie van de gemeente Nevele met de stad Deinze is reeds méér dan een jaar een feit. Hoopvol voor de ene, verguisd door de andere.

Hoe dan ook zorgde deze fusie voor een totale make-over van de dienstverlening van de stad aan haar burgers. Het beste van twee werelden verenigen was het opzet volgens de ene, de andere ziet enkel verdoken besparingen.

In de Cultuurraad is dat niet anders. Het nieuwe subsidiereglement dat de verenigingen van de fusiestad ondersteunt werd ook grondig herdacht en aangepast. Het is voor de verenigingen wat geven, maar ook wat nemen. Wat minder of moeilijker voor de ene, wat meer of makkelijker voor de andere…

Maar wij zijn er bijzonder fier op dat het subsidiereglement onder Art. 12 vermeldt: “Het organiseren van een activiteit met expliciete acties voor inclusie van maatschappelijk kwetsbare groepen: 15 punten per activiteit”

Het betekent dat de stad daadwerkelijke inspanningen voor inclusie wil stimuleren en belonen.

Dat maakt ons tot bondgenoten!


Jong Feniks

Jong Feniks is de jongerenafdeling van LTV Feniks. Feniks brengt sinds 1991 jaarlijks minstens twee producties, waar ze gemiddeld 600 à 700 bezoekers verwelkomen. Repeteren doen ze in een lokaal in Vosselare, maar trouw op de planken staan ze in “De Klaproos” te Landegem.

Even trouw op post is Mieke: zowel tijdens de voorstellingen als er na in de Foyer …

Tijdens zo’n nabespreking kwamen haar schilderijen ter sprake en toonde zij haar catalogus, die ze altijd bij zich heeft. De bijzonder alerte voorzitster van Feniks merkte op dat één van de schilderijen bijzonder toepasselijk was voor het volgende stuk dat op stapel stond voor Jong Feniks: “Don Quichot”. Er werd afgesproken om een foto van dit originele schilderwerk te gebruiken voor de affiche en om tijdens de duur van de optredens een tentoonstelling van Miekes werken te organiseren in de Foyer.

Dat van die voorstellingen en die tentoonstelling  is niet gelukt – daar heeft corona een stokje voor gestoken. Die houden we dus nog te goed.

Maar voor de affiche hoeven we niet te wachten – die was klaar. Feniks was er zo trots op dat ze er meteen ook een sticker van hebben gemaakt.