De fusie van de gemeente Nevele met de stad Deinze is reeds méér dan een jaar een feit. Hoopvol voor de ene, verguisd door de andere.

Hoe dan ook zorgde deze fusie voor een totale make-over van de dienstverlening van de stad aan haar burgers. Het beste van twee werelden verenigen was het opzet volgens de ene, de andere ziet enkel verdoken besparingen.

In de Cultuurraad is dat niet anders. Het nieuwe subsidiereglement dat de verenigingen van de fusiestad ondersteunt werd ook grondig herdacht en aangepast. Het is voor de verenigingen wat geven, maar ook wat nemen. Wat minder of moeilijker voor de ene, wat meer of makkelijker voor de andere…

Maar wij zijn er bijzonder fier op dat het subsidiereglement onder Art. 12 vermeldt: “Het organiseren van een activiteit met expliciete acties voor inclusie van maatschappelijk kwetsbare groepen: 15 punten per activiteit”

Het betekent dat de stad daadwerkelijke inspanningen voor inclusie wil stimuleren en belonen.

Dat maakt ons tot bondgenoten!